Metallin Vaikuttajat

 

Liiton vahvuus on meistä jäsenistä kiinni

Metallin Vaikuttajat on Metalliliiton vasemmiston ja sitoutumattomien vaaliliitto, joka toimii jäsenten edunvalvonnan parantamiseksi ja tasavertaisen yhteiskunnan edistämiseksi.

Metalliliitto on voimakas, kun jäsenistö vaikuttaa aidosti liiton toiminnan suuntaan. Liitto mahdollistaa jäsenistön monipuolisen ja aktiivisen toiminnan.

Liiton linja syntyy erilaisista näkemyksistä. Päätöksenteossa on tärkeää kuunnella kaikkien mielipiteitä tasapuolisesti.

Liittokokousvaalit ovat liiton jäsendemokratian kannalta välttämätön asia. Vaalit lisäävät jäsenistön aktiivisuutta ja tarjoavat mielipiteille vaihtoehtoisia väyliä — aina työpaikoilta liiton johtoon asti.

Metallin Vaikuttajat pitää näistä kiinni

- Toimimme jäsenten kanssa, jäsenten parhaaksi

- Kehitämme turvallista ja tasa-arvoista työelämää

- Edellytämme työsuhteita ja palkkoja, joilla tulee toimeen

Tule mukaan vaikuttamaan Metalliliiton ja Metallin Vaikuttajien toimintaan!

 

Metallin Vaikuttajien kulmakivet

Metallin Vaikuttajien toiminta-ajatus, arvot, tavoitteet ja toimintatapa:

1. Toiminta-ajatus

Metallin Vaikuttajat toimii jäsenten edunvalvonnan parantamiseksi laaja-alaisesti Metallityöväen Liiton yhteisesti hyväksyttyjen tavoitteiden puolesta. Aatepohjana on vasemmistolaisen työväenliikkeen arvomaailma ja toimintaperiaatteet. Jokapäiväisen edunvalvonnan lisäksi Metallin Vaikuttajat vaikuttaa kaikkialla yhteiskunnassa, missä tehdään palkansaajia koskevia päätöksiä.

2. Arvot

Metallin Vaikuttajien toiminnan kulmakivet ovat työväenhenkisyys, demokraattisuus, heikompien puolustaminen, yhteisvastuullisuus sekä ympäristön tulevaisuudesta huolehtiminen. Näiden lisäksi Metallin Vaikuttajien toimintaa ohjaa vahva näkemys oikeudenmukaisuudesta. Kaiken perustana on palkansaajien tekemä työ ja sen luoma hyvinvointi.

3. Tavoitteet

Metallin Vaikuttajien tavoitteena on jäsenten hyvinvointi. Jäsenten etujen valvonnan tulee perustua demokraattisiin arvoihin ja laajaan jäsenten kuulemiseen. Edunvalvonnan tehostamiseksi on parannettava luottamushenkilöiden oikeuksia, kehitettävä vuokratyövoiman käytön pelisääntöjä ja kansainvälistyvien yritysten valvontaa. Tavoitteena on myös nuorten ja naisten osuuden lisääminen liiton päätöksenteko-organisaatiossa. Näiden tavoitteiden toteutuminen onnistuu sitä paremmin, mitä merkittävämmän valtakirjan Metallin Vaikuttajat saa jäsenistöltä liittokokousvaaleissa.

4. Toimintatapa

Jäsenten aktiivinen toiminta työpaikka- ja aluetasolla on koko ammattiyhdistystoiminnan perusta. Metallin Vaikuttajat toimii yhdessä jäsenistön kanssa jäsenten hyväksi. Metallin Vaikuttajien sanat ja teot vastaavat toisiansa. Tavoitteena on avoimuus ja läpinäkyvyys kaikessa toiminnassamme.