Liittokokousvaalit 2016

Metallityöväen Liiton 22. liittokokous 22.-25.5.2016 Tampereella

Metalliliiton ylintä päätäntävaltaa käyttää joka neljäs vuosi kokoontuva liittokokous. Jäsenet muodostavat valitsijayhdistyksiä, jotka asettavat ehdokkaat liittokokousvaaleihin. Liittokokousedustajat valitaan vaalipiireittäin. Suhteellisilla vaaleilla valitut edustajat edustavat jäsenistöä alueellisesti ja sopimusaloittain jäsenmäärän mukaisesti. Liittokokous päättää liiton toiminnan suuntaviivoista seuraavaksi nelivuotiskaudeksi.

Vuoden 2016 liittokokouksen valitaan 422 liittokokousedustajaa.

Jäsenellä, joka on liittynyt Metalliliiton ammattiosaston jäseneksi viimeistään 1.8.2015, on oikeus olla ehdokkaana liittokokousvaaleissa.

Viimeistään 1.11.2015 Metalliliiton ammattiosaston jäseneksi liittyneellä on oikeus olla mukana perustamassa valitsijayhdistystä liittokokousvaaleihin.

Viimeistään 18.12.2015 Metalliliiton ammattiosaston jäseneksi liittyneellä on oikeus äänestää liittokokousvaaleissa.

 

Liittokokousvaaleissa on 20 vaalipiiriä, 13 maantieteellistä ja 7 valtakunnallista sopimusalakohtaista vaalipiiriä. Kymen ja Etelä-Savon vaalipiirit on yhdistetty Kaakkois-Suomen vaalipiiriksi ja Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon vaalipiirit Savo-Karjalan vaalipiiriksi.

 

Vuoden 2016 liittokokouksen ehdokas- ja edustajamäärät vaalipiireittäin

Vaalien sähköinen äänestys pidetään 18.-28.3.2016, postiäänestys 18.3.-1.4. ja uurnavaali 10.-12.4.

Esityslomakkeet liittokokoukselle ja työttömyyskassan edustajiston kokoukselle sivulla www.metalliliitto.fi/lomakepankki