Metallin Vaikuttajien vaaliteemat 2016

Vaikuttajat on vaihtoehto

Haluatko ajatella itse ja sanoa mitä haluat? Metallin Vaikuttajissa saat, ja sinun sanasi viedään eteenpäin aina liittokokoukseen asti. Me ajamme edunvalvontaa jäsenten ehdoilla ja jokaisen vapautta vaikuttaa. Me esitämme vaihtoehtoja, jotka tuottavat paremman lopputuloksen. Metallin Vaikuttajat on sinun äänesi liitossa.

Metallin oltava palkkajohtaja

Metalliteollisuus on suomalaisen vientiteollisuuden kärki, ja sen pitää näkyä myös metallityöntekijöiden palkoissa. Palkkataso vaikuttaa suoraan metallityön arvostukseen ja koulutukseen hakeutumiseen. Vain tasokkailla työehtosopimuksilla varmistetaan työn arvostus ja tulevaisuus. Vaadimme työsuhteita ja palkkoja, joilla tulee toimeen.

Viikko lisää vuosilomaa

Palkan lisäksi metallityöläiselle entistä tärkeämpää on oma vapaa-aika. Nykyisessä viiden viikon vuosilomassa lauantain laskeminen on muinaisjäänne, josta on aika luopua. Haluamme ansiotasoa alentamatta kuudennen vuosilomaviikon, joka muodostuu siitä, ettei lauantaita lasketa vuosilomapäiväksi. Riittävä loma takaa levon ja jaksamisen.

Nollatuntisopimukset on kiellettävä

Työmarkkinoilla yhä useammalle työntekijälle tarjotaan nollatuntisopimusta, jossa ei ole määritelty viikoittaista vähimmäistyöaikaa. Nollatuntisopimukset siirtävät yrittäjäriskin työntekijälle ja vievät työntekijältä irtisanomissuojan ja mahdollisuuden sairauspäivärahaan. Vaadimme vakituisia työsuhteita, joilla tulee toimeen. Siksi nollatuntisopimukset tulee kieltää lailla ja alipalkkaus kriminalisoida.

Työstä terveenä eläkkeelle

Hyvät työolosuhteet ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön parantavat oleellisesti työssä jaksamista. Turvallinen ja terveellinen työympäristö on myös tuottava. Työntekijän ikä ja työkyky on huomioitava yksilöllisillä työjärjestelyillä. Laadukas työterveydenhuolto on taattava jokaiselle työntekijälle. Oman ilmoituksen on riitettävä lyhyissä sairauspoissaoloissa

Harmaa talous kuriin

Harmaa talous ja talousrikollisuus eivät saa ottaa jalansijaa metalliteollisuudessa. Valvontaa on lisättävä ja rangaistuksia on kovennettava. Aluehallintavirastojen toimintaedellytyksiä on parannettava ja ay-liikkeen on saatava kanneoikeus. Työpaikan luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun on saatava tiedot kaikista työpaikalla työskentelevistä työntekijöistä.