Metalli 8 Vaikuttajat - Enemmän turvaa, parempaa suojaa!

Maailma ei ole valmis ja vielä on työehdoissa sekä työoloissa parannettavaa. Metalliliiton liittokokouksessa ja liiton hallinnossa pitää tuoda esiin parannuskohteita, jotta niitä voidaan nostaa neuvotteluihin työnantajapuolen kanssa. Tähän tarvitaan Vaikuttajia, jotka ovat valmiita tuomaan niitä esiin.

Tulevaisuudessa tarvitaan enemmän turvaa. Turvaa tarvitsevat niin työtätekevät kuin työttömät. Työssä olevien palkkojen kehityksen turvaaminen vaatii töitä ja tavoitteita, sillä työnantajapuoli pistää niissä kovasti vastaan. Työttömien toimeentulon turvaamisessa on tärkeää päivärahojen maksaminen ajallaan. Tähän Metallin työttömyyskassa voi vaikuttaa omalla toiminnallaan, etteivät parin vuoden takaiset kuukausien odotusajat toistu.

Työpaikoilla tarvitaan parempaa suojaa. Työsuojelua on kehitettävä, jotta työhyvinvoinnista tulisi osa arkea. Töistä pitää päästä terveenä eläkkeelle, eikä se onnistu ilman työolojen parantamista.

Me Lohjan Metalli 8 Vaikuttajat olemme valmiita tuomaan esiin näitä parannuskohteita liittokokouksessa ja tekemään töitä niiden puolesta. Äänestä siis aktiivisia Metallin Vaikuttajia.

Lohjan Metalli 8 Vaikuttajat

Lauri Kalanti

Kari Karjalainen

Jouni Linden

Heikki Lönnqvist

Juha Mikkonen

www.metalli8va.net